Členové

Na ustavující členské schůzi, která se konala 22.8.2011 bylo přítomno 18 nových členů spolku ze všech částí naší obce. Také volba rady se řídila tím, aby byly tyto části spravedlivě zastoupeny.

Složení rady sdružení:

předseda: Kantorová Radomila, E-mail: predseda@sakumpikum.cz

místopředseda: Bc. Uhlářová Alice, E-mail: mistopredseda@sakumpikum.cz

členové rady: Žitníková Marta, Gáliková Martina, Polášková Dana

Pokud máte zájem zapojit se do činnosti spolku Sakumpikum, přihlášky jsou k dispozici na Obecním úřadě u paní Kantorové nebo vyplňte následující formulář pod textem. Přidejte se k nám a podpořte dění v obci !

Stanovy spolku Logo spolku Logo spolku se znakem obce

 

Přihláška do spolku

Souhlasím, aby mé osobní údaje uvedené v této přihlášce byly spolkem použity v souladu se zákonem č.101/200 Sb. Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty pouze členům výboru spolku.

Načti jiný obrázek